STAVBY DOPRAVNÍCH CEST a.s.

JSME RYZE ČESKOU FIRMOU BEZ ÚČASTI CIZÍHO KAPITÁLU

Svoji činnost jsme zahájili jedním automobilem v roce 1996. Od této doby jsme se postupně vypracovali k dnešnímu strojovému a vozovému parku čítajícímu desítky kusů techniky.

Více o naší společnosti
KVALITA již od roku 1996

Projekty

Zvýšení traťové rychlosti v úseku Havlíčkův Brod – Okrouhlice

Předmět: Kompletní provedení prací na protihlukových stěnách podél železniční trati. Zemní práce, doprava, vrtání pilot, vrtání mikropilot, betonářské práce (základy, patky, atd.), montáž protihlukových výplní a sloupů, terénní úpravy.

Místo realizace: Havlíčkův Brod a okolí

Zadavatel: STRABAG Rail a.s.

MONDI Štětí – EcoFlex – stavební práce – chladící věže pro turbínu

Předmět: Provedení vybraných přípravných prací, zemních prací a demolic. Příprava základové spáry vč. podsypu ze štěrkodrti.

Místo realizace: Štětí, areál MONDI Štětí a.s.

Zadavatel: METROSTAV a.s.

Výstavba KDC pro skupinu ČEZ – „výstavba budovy

Předmět: Kompletní provedení zemních a bouracích prací, včetně drcení vybouraných betonů. Provedení zpětných stěrkových zásypů a podsypů opěrných konstrukcí. Provedení zemních prací pro inženýrské sítě. Kompletní provedení zpevněných ploch (betonové dlažby, asfaltové komunikace, atd.). Provedení finálních terénních úprav.

Místo realizace: Elektrárna Tušimice

Zadavatel: METROSTAV a.s.

KVALITNÍ PRÁCE
Naše služby

Vše provádíme pomocí vlastního personálu a vlastních strojů

VLASTNÍ VOZOVÝ A STROJNÍ PARK
Prodej techniky

Naše technika určená k prodeji

ZATÍM ŽÁDNOU TECHNIKU NA PRODEJ NEMÁME

Prodej techniky