Provádíme veškeré zemní, výkopové a demoliční práce, včetně likvidace stavebního odpadu.

Díky vlastnímu rozmanitému vozovému parku provádíme práce vlastními stavebními stroji.

Jsme profesionálové ve svém oboru. V rámci několikaleté praxe jsme získali spoustu odborných zkušeností, které využíváme ke své práci.

Prováděné práce:

  • výkopové práce,
  • výkopy inženýrských sítí,
  • výkopy základů,
  • hloubení,
  • čištění koryt řek a potoků,
  • nakládání a přemisťování zeminy, stavebního odpadu a jiných materiálů,
  • terénní úpravy,
  • výstavba zpevněných ploch,
  • zhotovení příjezdových cest,
  • a jiné….

Stavby dopravních cest a.s. – váš spolehlivý partner pro zemní práce.

Spadáme do projektu “Zelená firma”

Vstoupili jsme do projektu určeného všem firmám, které nejsou lhostejné k životnímu prostředí a uvědomují si svou zodpovědnost za jeho stav. Hlavním cílem projektu Zelená firma je zabránit, aby drobný elektroodpad končil na skládkách komunálního odpadu.

Podnikové vzdělávání zaměstnanců

Jsme zapojeni do výzvy “PODNIKOVÉ VZDĚLÁVÁNÍ ZAMĚSTNANCŮ II”, která je spolufinancována Evropskou unií. Hlavním cílem  výzvy je zvýšit úroveň znalostí a dovedností zaměstnanců, a zajistit tak soulad jejich kompetentnosti s požadavky na vykonávané pracovní činnosti.

Výzva je zahrnuta v programu OP Zaměstnanost 2014-2020 a jejím řídícím orgánem je Ministerstvo práce a sociálních věcí ČR.

Náš projekt bude finalizován v roce 2021 a po jeho ukončení se k němu na svých stránkách vrátíme s doplňujícími a upřesňujícími informacemi ohledně výstupů a dosažených výsledků.